Jdi na obsah Jdi na menu
 

DISKUSE K BODU 1a - (vybudování vlastní domovní kotelny)

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bezpečnostní riziko spojené s provozováním plynové kotelny.

ŠLIMAR MIROSLAV,21. 9. 2019 17:39

Tímto problémem se doposud nikdo nezabýval, tak si to rozeberme.

1. Spaliny plynových kotlů je nutno odvádět pokud možno co nejdál od obývaných prostor
2. Záměrem dodavatele je jejich odvod větracími průduchy z prostoru bývalé prádelny na střechu objektu.
3. Průduchy je nutno vyvložkovat kovovou nerezovou hadicí a nahoře zakončit komínkem.
4. Komínek je nutný, pokud by tam nebyl, v případě inverse by se mohly spaliny vracet sousedními průduchy zpět dolů a tím i do vnitřních prostor domu.
5. Pokud se komínek nahoře neuzemní na hromosvodnou soustavu, stává se nechtěným jímačem bleskových výbojů a to nejen při přímém úderu blesku ale i u vedlejších výbojů.
6 Kovová hadice se stává svodem tohoto nechtěného hromosvodu. Dole sice bude uzemněná, ale kam je zavedena? Do plynového kotle.
7. Copak se asi stane v případě úderu blesku? BUM.
8. Pokud se komínek a hadice spojí s hromosvodnou soustavou, kovová hadice se stává součástí této soustavy, přesněji řečeno jedním ze svodů vedených vnitřkem domu a připojeným do plynového kotle
9. Jen naprostý šílenec a sebevrah by vedl svod od bleskosvodu vnitřkem budovy.

V případě havárie způsobené takovýmto uspořádáním, zvláště pak pokud by někdo byl ohrožen následkem toho na životě, lze to kvalifikovat jako
OBECNÉ OHROŽENÍ, s příslušným postihem ZODPOVĚDNÝCH OSOB.
podle TRESTNÍHO ZÁKONÍKU, ČÁST DRUHÁ, HLAVA VII, Díl 1 ,§ 272 nebo § 273

Zkuste o tom přemýšlet, jestli nám to stojí za to

ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ

Havířovská teplárenská společnost, a.s.,,4. 9. 2019 18:12

Průvodní dopis adresovaný vlastníkům bytových jednotek týkající se plánované změny zdroje vytápění naleznete na adrese:

www.htsas.cz/Dopis.pdf

Podrobný výpočet ekonomické výhodnosti:

Komentář k podrobnému výpočtu naleznete na adrese:
www.htsas.cz/Komentar.pdf

Tabulky dle metodiky Ministerstva životního prostředí naleznete na adrese:
www.htsas.cz/TabulkyMZP.xlsm

Srovnávací tabulka SZTE x Plynová kotelna naleznete na adrese:
www.htsas.cz/Srovnani.xlsx

ČLÁNEK Z RADNIČNÍCH LISTŮ 03/19

SYMPATIZANT :),28. 3. 2019 13:00

V poslední době se na trhu objevily společnosti, které nabízejí bytovým
domům možnost alternativního zdroje vytápění. Zatímco zpočátku tyto firmy nabízely převážně tepelná čerpadla, tedy zařízení moderní a ekologická, v posledních letech „vychází lépe“ pro obchodníky plynové kotelny, tedy zařízení s vlastním komínem na fasádě bytového domu a s emisemi přímo
v místě vytápění. Je třeba zmínit skutečnost, že centrální zdroj tepla
pro Havířov, který prošel ekologizačními opatřeními, je umístěn v Karviné a město Havířov tak stále patří v oblasti vytápění mezi ekologická města bez zdraví škodlivých kouřících dominant. První komíny však již v Havířově na bytových domech vyrostly, odbor životního prostředí je povolil, lidé si je i přes rizika spojená s plynovým kotlem přímo v domě odhlasovali. Chceme čistý Havířov, nebo návrat ke kouřícím komínům škodícím zdraví našich spoluobčanů a dětí? Pomineme-li ekologické hledisko, byť dle mého názoru velmi zásadní, je nutno pozastavit se nad
prezentací ekonomické výhodnosti nového způsobu vytápění. Zatímco
dálkové teplo z tzv. CZT (centrálního zásobování teplem) zahrnuje v ceně
jak vlastní odebrané teplo, tak také nutné výdaje na nákup veškerého technologického zařízení, jeho údržbu, či pozáruční opravy, revize a samozřejmě nákup nového zařízení v případě dožití stávajícího, v nabídkách alternativních dodavatelů se často setkáváme jen s cenou za nakoupené teplo. Počáteční investice buďto započtena není, nebo není správně interpretována, a tedy zohledněna v ceně tepla. Náklady na údržbu
a revize jsou bagatelizovány, nutná reinvestice po skončení životnosti prvního zdroje již není zmíněna vůbec, stejně jako jiné nutné náklady, např. zákonem stanovené náklady na odpojení od CZT. Rozhodnutí o jiném zdroji tepla je totiž vždy spojeno s demontáží tepelné přípojky CZT a náklady na tuto demontáž jdou vždy k tíži toho, kdo se odpojuje. Je zapotřebí si uvědomit, že na rozdíl od změny dodavatele, například elektrické energie, kde můžeme měnit libovolně dodavatele pouhým podpisem smlouvy bez technických zásahů téměř kdykoli, je odpojení od teplárny prakticky trvalé. Upravená nová nabídka poté láká na úsporu ve výši až 50%, což je samozřejmě lež. Těchto nekalých praktik si všiml také energetický regulační úřad, který na toto téma vydal článek pod názvem „Další šmejdi u dveří“. Pro člověka, který není z oboru, je však velmi složité se v takovéto „kalkulaci“ zorientovat. Na následných domovních schůzích se na základě neúplných informací rozhodne o vytápění domu na
dalších mnoho let. Kolik procent obyvatel domu na tyto schůze vůbec nechodí, a kolik lidí tedy stačí získat pro rozhodnutí, na to ať si udělá
názor každý sám. Zvažujete nabídky na změnu vytápění svého domova? Tento krok je dost zásadní na to, aby o něm bylo rozhodováno takto rychle. Doporučení odborníků zní: „Chystáte se investovat statisíce korun do nového zařízení a změnit způsob vytápění na desítky let. Předejte podklady stávajícího dodavatele a nabídku nového dodavatele odborníkovi, např. nezávislému energetickému auditorovi, kterého si však vyberte nejlépe sami, a za zlomek uvažované investice si nechejte výhodnost prověřit!“ A já se k tomuto doporučení mohu jen připojit.

Ing. Josef Kaplan - předseda Energetické komise Rady města Havířova.

EKOREG BXC ÚSPORA NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

ŠLIMAR M.,22. 1. 2019 19:33

Dovoluji si upozornit na nabídku systému k úsporám výdajů na vytápění objektu.
Tato nabídka je na těchto stránkách umístěna již poměrně dlouho bez povšimnutí.
Výhodou je, že investiční náklady jsou podstatně nižší než v případě uvažované kotelny a dům zůstává stále připojen na centrální rozvod tepla.

Text mailu s nabídkou:
Dobrý den.
Omlouvám se za nevyžádanou poštu.

Před několika lety se Vaše SVJ zajímalo o náš regulační systém EKOREG BX.

Jelikož zhruba před dvěma lety byl v naší firmě ukončen vývoj zcela nového systému pro optimalizaci spotřeby tepla, který od té doby dodáváme našim zákazníkům pod obchodním označením EKOREG BXC, dovolujeme si Vám poslat informace o tomto systému.

Výhodou systému EKOREG BXC je krátká investiční návratnost, bezproblémová instalace bez technických výhrad ze strany dodavatele tepla.

V současné době instalujeme náš nový systém do celé řady bytových domů, zejména v Praze, Ostravě a Brně. A výsledky, které zatím máme k dispozici za tepnou sezónu 2013/2014 , jsou nesporným důkazem technické vyspělosti tohoto systému. Například v Bytovém družstvu Ohradní 1355 na Praze 4, jsme dokázali snížit spotřebu tohoto domu o více jak 44%. (viz příloha)

Kdyby jste měli zájem, pošleme Vám na základě vyplněného dotazníku (viz.příloha) nezávaznou cenovou nabídku, kde je kromě ceny uvedena také úspora a návratnost.

Zájemcům také nabízíme prohlídku systému EKOREG BXC v bytových domech, kde byl instalován. (např. v Ostravě)

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Více informací, včetně aplikací naleznete na stránkách www.wilkop.eu

Pavla Kociánová
WILKOP-trade spol. s.r.o.
Hlavní 823
756 54 Zubří
Tel: 571 627 324
e-mail: obchod@wilkop.eu
www.wilkop.eu

akce kotelna

Mir.Multana,9. 1. 2019 8:45

Vážení spoluobčané ,sousedé !
V poslední době se opět rozebíhá řešení palčivého problému tohoto domu a to ,,kotelny“.
Neúspěch prvotního hlasování donutil naši partizánskou samosprávu ,,dát hlavy dohromady“ a vymyslet náhradní řešení –tedy plán B .
Protože se jedná o velmi závažný dokument měl by tento mít nějakou právní formu.
Odmítám podepisovat nějaký cár papíru na skle dveří,do kterého může kdokoliv cokoliv
napsat,případně pomocí tzv. ,,muří nohy“ napodobit podpis někoho jiného.

Tady něco dost hodně smrdí !!!
Za sebe důrazně odmítám další zadlužování našeho domu.
Proto budu hlasovat proti stavbě kotelny.
Opět zde byla použita kouzelná formulace-nájem se zvyšovat nebude,na kterou bohužel někteří lidé slyší a vůbec si neuvědomují,že úrok z úvěru se
platí za každý rok trvání půjčky.
Čím je tedy doba splácení úvěru delší,tím má banka větší radost,protože jenom na úrocích získá daleko víc naších penízků.Proto nám tak rádi a výhodně půjčují.

K bodu 11. a 12. Mirkova diskuzního příspěvku mohu jenom dodat že považuji takovéto
partizánské chování samosprávy za zcela nevhodné.

Závěrem děkuji Mirkovi za jeho perfektní a dokonale zpracovaný příspěvek , se kterým
se plně ztotožňuji.

PROČ BUDU HLASOVAT PROTI KOTELNĚ

Miroslav Šlimar,8. 1. 2019 18:39

Vážení spoluvlastníci.Chci vám napsat důvody, proč jsem zásadně proti stavbě kotelny v našem domě.

1. Spolecčnost SUAS Alternative s.r.o je poměrně mladá vznikla teprve v roce 2015 viz https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03995933/suas-alternative-sro/

2. Jedná se o společnost s ručením omezeným a to do výše základního kapitálu, který činí 200000 Kč.

3. Jistě jsou tam odborníci na svém místě, to nijak nezpochybňuji a nic proti společnosti nemám.

4. Vzhledem k délce přípravného řízení, toho zase až tak moc nerealizovala a tím pádem nemá zkušenost z dlouhodobého provozu těchto kotelen.
Zajímavé je, že v této oblasti asi ještě nic nerealizovala, tím pádem se máme stát "TROJSKÝM KONĚM" pro prúnik do oblasti.

5. To že jsou slibovány značné úspory na provozu, může být pravda ale také nemusí.
Uvědomte si, že v platbách HTS si platíme také ten komfort, že v domě nemáme žádné zařízení, které bychom museli udržovat a platit jeho opravy.

6. Suas alternative nabízí velkorysou záruční lhůtu 60 měsíců, ovšem firmy tu dnes jsou a zítra tu být nemusí.

7. Po 8 letech návratnosti investice, se také může stát, že budete mít v domě nepoužitelné haraburdí a budete muset investovat znovu a nebo pokorně klepat na dveře HTS a prosit aby vás zase připojili na centrální rozvod. Nepřeji vám to, (my dříve narození už tu nebudeme)

8. Domnívám se, že v tomto případě se nejedná ani o modernizaci a už vůbec ne rekonstrukci. Rekonstrukce je když se stávající zařízení mění za nové lepší. (rekonstrukce prádelny na kotelnu? - to snad ne.

9. Pro akci je třeba vystavit stavební povolení a v rámci stavebního řízení na nový zdroj také musíte mimo jiné doložit, že Centrální Zásobování Teplem je pro vás technicky či ekonomicky nepřijatelné.

10. Financování akce.
Prozatím jsem se nedověděl, za jakých podmínek nám banka půjčí tu hromadu peněz (není to zase tak moc, jeto jen cena 2 neb 3 bytových jednotek).
Banka jistě bude chtít nějakou záruku a čím to můžeme zaručit? jen nemovitostí. Na čestné slovo nám nepůjčí.
V takovém případě vzniká zástavní právo k nemovitosti a s tím už musí podle stanov souhlasit všichni členové společenství vlastníků.
Nejsem ekonom, možná je to s tou zástavou jinak, v tom případě mne opravte.

11. Celá akce probíhá už od jara minulého roku, aniž bychom o tom něco věděli a bylo dost času na pořádnou diskusi.

12. Takto jsme byli postaveni prakticky před hotovou věc.

Našel bych jistě řadu dalších důvodů, např. hlukové limity pro byt nad kotelnou, které nesmí překročit v nočních hodinách 30 dB, nebo způsob odvodu spalin, větrací šachty bude nutno vyvložkovat, protože nikdo neví jestli případnými trhlinami nemohou unikat spaliny přímo do bytových jednotek. případně únik smrtelně jedovatého kysličníku uhelnatého.

A nakonec, kotelna má být řízena na dálku pomocí internetu, co když se najde nějaký HACKER, který se nám nabourá do řízení a bude si s tím dělat co chce? Stává se to i u podstaně lépe zabezpečených systémů.

DÁL VÁS NEBUDU UNAVOVAT, TOTO JE MÉ PŘESVĚDČENÍ A PROTO BUDU HLASOVAT PROTI.
ŽIJEME V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ A KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SVŮJ NÁZOR.

Odpověď pro pana Zuzaníka.

Smažinková Vladimíra,13. 12. 2018 11:14

Pane Zuzaníku, ve vás vyvolává nepokácená lípa před domem pořád tolik nenávisti a jedu? Zrovna vy byste měl být rád, že ji obecní úřad zachoval. Chrání vás před hlukem, prachem, produkuje kyslík, vysílá léčivé esence, vypařuje vodu, tím ochlazuje a udržuje vlhkost v častých horkých dnech,slouží ptákům... I jeden samostatně stojící strom funguje jako klimatizační zařízení!!!

Dovede si představit mít pod okny několikaproudou silnici, dívat se rovnou do oken paneláku, žít u obrovského parkoviště... a v takovýchto místech lidé žijí, co by dali za jediný strom. Vždyť pohled do zelené koruny stromu z vašeho bytu musí mít blahodárný vliv na psychiku.

Všiml jste si toho krásného paloučku kopretin, který uchránil pan Šula před pokosením? Podívejte se na jaře na nádherně kvetoucí švestky vysázené Pavlem Kocourkem, nebo jakou dobrou náladu vyvolává zahrádka před domem vysázená partou lidí z domu a ve vás dříme zlost při pohledu na strom. Tomu já nerozumím.

Nechme lípu na pokoji, ta je dávno vyřešená. Teď půjde o kotelnu. Držím palce k dobrému vyřešení. Zdravím Smažinková

VLASTNÍ NÁZOR

Josef ZUZANÍK,12. 12. 2018 15:57

Je trapné,že,p. SMAŽINKOVÁ nemá svúj vlastní názor, umí jen někomu přitakávat a lezt do zadku!!

BUDOVÁNÍ KOTELNY

Vlaďka SMAŽINKOVÁ,11. 12. 2018 8:36

Paní Vachová, souhlasím s pokusnými králíky, budování kotelen v panelácích je v plenkách... stačí nám vyčkat. Velice logický, rozumný a výstižný příspěvek napsal pan Talpa!!!

Schůze 13.12. se nezúčastním, jsem mimo Havířov. A dík panu Šlimarovi za aktualizaci našeho webu SVJ.
Zdravím všechny Smažinková

Mám několik otázek

Marta Vachová,10. 12. 2018 20:49

Mám několik otázek:
- kolik nás bude stát kotelna včetně úvěru?
- z jakých cen energií byla vypočtena návratnost , ze současných nebo budoucích odhadovaných?
- jaká je u nového zařízení poruchovost?
- jaká je životnost fotovoltaických článků a kolik bude v budoucnu stát ekologická likvidace?
- bylo provedeno statické posouzení, další možnost připojení na plyn u Plynáren?
- nemusejí se vlastníci horních pater obávat, že bude poškozena střecha a bude jim zatékat do bytů?
- kdo bude hlídat technický stav a za kolik?
Mohlo by se totiž stát, že ještě nebudeme mít splacený úvěr, a budeme muset vyměnit články nebo tepelný zdroj.
Zarážející je rovněž, že se můžeme podívat na kotelnu v Rožnově, což je "velmi blízko". Přitom v našem okolí je několik větších měst - Karviná, Ostrava, Orlová, Bohumín, Český Těšín a Frýdek-Místek.
Tam zřejmě s touto kotelnou žádné zkušenosti nemají, protože si ji nainstalovat nenechali. Asi věděli proč. Mi se vůbec nelíbí, že bychom měli být pokusnými králíky zrovna my.
Slyšela jsem, že v domě 1b firma neuspěla.

Marta Vachová

Názor k bodům schůze 13.12.

Talpa,5. 12. 2018 20:04

Vzhledem k tomu, že se dá na poradě 13.12. očekávat bouřlivá debata, tak pár svých postřehů napíšu již nyní.
Když se podívám na body programu, tak si myslím, že by možná bylo vhodnější nejen pro tuto schůzi, ale i pro následující, zvolit opačný sled projednávaných bodů. V první řadě bychom se měli dozvědět, jak je náš dům na tom s hospodařením, jaké finanční prostředky máme či, jak vysoké máme ještě závazky vůči bankám. Jsem totiž toho názoru, že nejprve bychom měli vyrovnat jednu pohledávku a poté uvažovat o sjednání další. Možná se mýlím, třeba je již úvěr na lodžie splacen a v tom případě bych se dalšímu úvěru až tak nebránil. Ale pokud nemáme jednu pohledávku splacenou, tak dalším bych naše SV nezatěžoval...
Co se týká změny způsobu vytápění, tak bych si nejprve poslechl výklad pana Kačmaříka, který zajisté jako zástupce firmy, která by kotelnu realizovala, vše sdělí pěkně kulatně, že budeme z vlastní kotelny unešeni. Nic proti panu Kačmaříkovi, ale takhle to prostě chodí, nebudu přece říkat všechna negativa, když chci něco prodat... V případě úvahy o vybudování vlastní kotelny bych určitě svolal více zástupců firem, které tyto kotelny nabízí a nezvolil bych hned první, která nás oslovila nebo kterou oslovilo naše předsednictví. Ale rád si výklad poslechnu a pak bych si nechal určitě nějaký čas na zjištění dalších informací, které by mi byly nejasné atd. Určitě bych po první schůzce se zástupcem firmy nehlasoval "ano, tu kotelnu od vás chci". Tím neříkám, že vlastní kotelna je nebo může být špatný záměr.
Ke kotelně ještě jedna zmínka. Na jedné ze schůzí jsme si odhlasovali, že necháme zrekonstruovat suterén, kde středové dveře jsou nefunkční atd. Na další schůzi jsme se "přehlasovali" a rozhodli se pro vybudování nájezdu před domem, který byl pro náš dům v danou chvíli prioritní a rekonstrukci chodby jsme pozastavili. Vybudování nájezdu byl zajisté správný krok. Ale očekával bych, že rekonstrukce chodby bude následovat. Nenásleduje. Již se o rekonstrukci chodby nemluví a místo toho tady máme kotelnu. Proč není na řadě rekonstrukce chodby? Kotelna tuto rekonstrukci přeskočila anebo úplně pozastavila?
K úpravě zahrady lze jen a pouze vyslovit sousedům, kteří se na tomto podíleli velké poděkování a s odhlasováním odměny budu souhlasit. Obětovali svůj volný čas na úkor zkrášlení našeho vchodu.

Re: Názor k bodům schůze 13.12.

Multana Mir.,6. 12. 2018 17:02

Pane Talpa,lépe jte to nemohl napsat.Je tam řečeno vše podstatné a dávám palec nahoru.Já jsem se pokusil na téma kotelna zde rozvinout smysluplnou diskuzi a jak to dopadlo asi víte,navíc jsem byl obviněn,že straším lidi(tak to ať posoudí každý sám-jestli byl z mého příspěvku vystrašen).Opravdu mě jde jen o to,abychom se chovali jako dobří hospodáři,nic víc-nic míň.

Kotelna?!

P.Kocourek,6. 12. 2018 16:55

Pan Talpa píše přesně to co je i můj názor. Kotelna je věc nákladná a podle toho, by se měla pořádně zvážit kdy, kdo a za kolik. Hezký večer

zk.

Multana Mir.,4. 12. 2018 9:08

Zkouška

Zkouška funkčnosti

Admin,4. 12. 2018 8:04

Pokus

Zkouška funkčnosti stránky

Karel Šula,3. 12. 2018 16:25

Hezký večer...