Jdi na obsah Jdi na menu
 

VŠEOBECNÁ DISKUSE

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

MULTANA MIROSLAV

MULTANA MIROSLAV,18. 2. 2019 14:51

Prohlášení k tzv.ČERNÉ STAVBĚ
Na základě jednomyslného (podmínka) schválení členskou schůzí bl.305 bylo v r.1991 schváleno zřízení dílny pro opravu bytového fondu(samospráva byla v této době velmi aktivní a takřka všechny opravy na domě (nátěry balkonů, výměny dřez.desek,výměna plyn.sporáků,výměna ventilů TV-SV ,oprava střechy položením nové krytiny ,malování chodby atd.) prováděla svépomocí.
Tato činnost vyžadovala místnost do které by bylo možné uskladnit poměrně veliké množství potřebného stavebního materiálu . Jako nejvhodnější se jevila místnost nynější kočárkárny.Naše děti již odrostly a kočárky tu už nebyly.
V celodružstevní soutěži jsme se umístili na 3.místě a získali jsme odměnu
3.000Kč z fondu SBD(nikoliv z fondu bloku) na nákup nářadí a vybavení dílny pro opravy byt.fondu. Pracovní stůl,dvoukolák aj.slouží dodnes.
V dalších letech vyvstala potřeba zřízení místnosti samosprávy,pro administrativu .Po souhlasu SBD a poskytnutí potřebného stavebního materilu (cihly,písek,vápno,desky hobry ,elektromateriál atd.) byla stavba zrealizována . Tato místnost je tedy majetkem SBD ,po rozdělení přešla na naše SVJ.
V r.1994 bylo na členské schůzi jednohlasně povoleno užívat tuto místnost i pro moje sokromé aktivity(drobné opravy slaboproudé elektroniky) pod podmínkou dalšího provádění oprav byt.fondu ZDARMA a bez čerpání odměn pro samosprávu.
V r. 1999 byl po projednání na čl.schůzi novou samosprávou ,tento bezplatný pronájem zrušen s doporučením podat si na SBD žádost o změnu účelu užívání .

Stavební úřad v Havířově dne 18.9.2000 vydal rozhodnutí o povolení změny účelu užívání
na opravnu elektrotechniky.
Následně dne 4.1.2001 shválilo představenstvo SBD smlouvu o nájmu nebyt.prostor.
Pokud se někdo domnívá domnívá ,že by oba tyto orgány schválili používání ,,černé stavby“
tak je podle mého názoru silně zaujatý.Jinak k této odvetné akci nemám co dodat,ať si
názor každý udělá sám.
V současné době platím tomuto domu za pronájem 3.600 Kč ročně.
Jsem starý,unavený a velmi zklamaný jednáním některých lidí v tomto domě,takže o tyto peníze v nejbližší době příjdete.
Jakékoliv další otázky zodpovím na čl.schůzi ve čtvrtek.